Skočiť na hlavný obsah

Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie


Roky riešenia: 2012 – 2014

Zoznam riešiteľov: Mgr. Erika Juríková, PhD. (vedúca riešiteľského kolektívu), prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., Mgr. Nicol Sipekiová, PhD., Mgr. Katarína Karabová, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD., PhDr. Imrich Nagy, PhD., Mgr. Lenka Fišerová
Celkový objem pridelených financií: 11 374,- eur

Projekt sa venuje dielu uhorského vedca a organizátora vedeckého života  Mateja Bela (Matthias Bel) Notitia Hungariae novae historico-geographica (Vienna 1735 - 1742). Výsledkom riešenia bude analýza, spracovanie, príprava na vydanie vybraných latinských častí a ich preklad do slovenského jazyka.  Cieľom riešiteľského kolektívu bude pripraviť formou monotematickej sondy na vydanie doteraz nespracované časti stolíc z Belovho diela vhodné na edukáciu v oblasti novolatinskej spisby, slovenskej aj regionálnej histórie. Riešitelia sa zamerajú na opis významných osobností a uhorských rodov a na opis architektonických skvostov, ktoré sú v súčasnosti chránenými objektmi.

The project is aimed at an important work of a Hungarian scholar and spiritus movens of intellectual life Matthias Bel - Notitia Hungariae novae historico-geographica (Vienna 1735 - 1742). The project-achievement will be the analysis, elaboration and preparing of printing version of selected Latin chapters and simultaneous Slovak translation. Main purpose of researchers is to select and prepare those monotematic section of Bels work which have not been processed until now. Researchers will observe the eminent personalities, Hungarian aristocratic lineages and the description of architectonic jewels which are listed buildings nowadays.