Skočiť na hlavný obsah
erik hrnciarik
E-mail
erik.hrnciarik@truni.sk
Telefón
033/5939371
Konzultačné hodiny
podľa dohody
Miestnosť
č. 412 / dekanát Fakulty

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vyučuje na Trnavskej univerzite v Trnave od roku 2006 Venuje sa etruskému a rímskemu umeniu a architektúre. Je uznávaným odborníkom na kostenú industriu a rímske importy na Slovensku
Okrem bohatej pedagogickej činnosti aktuálne vedie aj archeologický výskum Katedry klasickej archeológie.

Štúdium

•    1997-2002: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – história (Mgr.)
•    2003-2006: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (D), Abteilung für Provinzialrömische Archäologie, odbor: rímskoprovinciálna archeológia (PhD.).
•    11/2016: : Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – habilitácia (doc.).

Najvýznamnejšie publikácie

Hrnčiarik, E.: Römisches Kulturgut in der Slowakei. Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen in der Slowakei. Teil I, II. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 222 / 2013. Bonn.

Hrnčiarik, E.: Katalóg VI. Rímske zbierky: rímske kostené výrobky v zbierkach Podunajského múzea v Komárne. Komárno: Podunajské múzeum v Komárno, 2012.

Hrnčiarik, E.: Römische Glasgefässe aus der Slowakei In: Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2009.

Členstvá

Predseda Vedeckej rady FF TU
Člen Vedeckej rady TU
Člen Odborovej komisie PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen Odborovej rady PhD štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen Programovej rady Bc. a Mgr. štúdia v odbore klasická archeológia, TU
Člen redakčnej rady zborníka Anodos. Studies of the Ancient World, TU
Člen redakčnej rady Študijné zvesti, AÚ SAV

Aktuálne riešené granty
VEGA 1/0608/21 Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky
Absolvované zahraničné štipendijné pobyty

8/2000: Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
8-9/ 2001 a 2002:Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
9/2001- 1/ 2002: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.
11/ 2003 – 2/ 2004: Stipendium Univerzity vo Freiburgu, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie.
3/ 2004: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.
4/ 2004 - September 2006: Doktorandské Štúdium na Univerzite vo Freiburgu, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z Osteuropaprogramm, Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, Bonn
9/ 2012-2/ 2013: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity v ramci projektu Akcia Rakúsko-Slovensko.

Pedagogická činnosť

•  Seminár k starovekej Itálii I., II.
•  Staroveká Itália I., II.
•  Grécko v predarchaickej dobe I., II.