Skočiť na hlavný obsah
Jaroslava Vydrová
E-mail
jaroslava.vydrova@truni.sk
Telefón
+421 335939210
Konzultačné hodiny
streda 9:30 – 10:20 a po dohode
Miestnosť
č. 408

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Odborné zameranie

filozofická antropológia, fenomenológia Edmunda Husserla v dejinnom kontexte a súčasná fenomenológia, fenomenologická metóda, vzťah fenomenológie a umenia, problematika subjektivity a intersubjektivity

Najnovšie publikácie

ACB Stručný úvod do fenomenológie / Jaroslava Vydrová. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta, 2020. - 66 s. [online]. - ISBN 978-80-568-0261-8.

 
ADD Telesnosť ako excentrická pozicionalita v antropológii a filozofii biológie Helmutha Plessnera / Jaroslava Vydrová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 76, č. 7 (2021), s. 487-498 [print, online]. CCC.

 

____________________________

Knihy

Jaroslava Vydrová - Cesty fenomenológie Jaroslava Vydrová et al. – Starosť o dušu Jaroslava Vydrová – Výraz, dielo, telesnosť