Skočiť na hlavný obsah
Jaroslava Vydrová
E-mail
jaroslava.vydrova@truni.sk
Telefón
+421 335939210
Konzultačné hodiny
streda 8:30 – 9:30 a po dohode
Miestnosť
č. 408

ORCID 0000-0001-6046-0074

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Odborné zameranie

filozofická antropológia, fenomenológia Edmunda Husserla v dejinnom kontexte a súčasná fenomenológia, fenomenologická metóda, vzťah fenomenológie a umenia, problematika subjektivity a intersubjektivity

Najnovšie publikácie

V3 Vydrová, J: O sochárstve, prírode a dotyku – z fenomenologickej perspektívy. In: Ars 56 (1), 2023, s. 57 – 62. SCOPUS.

V3 Vydrová, J.: Spirituality from the Perspective of Philosophical Anthropology: Against the Background of Helmuth Plessner’s Conception. In: Spirituality Studies 8 (1), 2022, s. 42 – 49. WOS.

V3 Vydrová, J.: Aplikácia fenomenológie v antropologickom a etnografickom výskume: východiská a perspektívy. In: Filozofia 77 (9), 2022, s. 711 – 722. CCC.

ACB Vydrová, J.: Stručný úvod do fenomenológie. Trnava: Filozofická fakulta, 2020, ISBN 978-80-568-0261-8.

 

____________________________

Knihy

Jaroslava Vydrová - Cesty fenomenológie Jaroslava Vydrová et al. – Starosť o dušu Jaroslava Vydrová – Výraz, dielo, telesnosť