Skočiť na hlavný obsah
Lenka Diener
E-mail
lenka.diener@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
štvrtok 09:30 - 11:00 a podľa dohody
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

2011 - Mgr. v odbore sociológia, Univerzita Komenského v Bratislave

2016 - PhD. v odbore sociológia, Univerzita Komenského v Bratilslave

Súčasné profesijné aktivity

od 2020 - odborná asistentka, katedra sociológie, Trnavská Univerzita

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

What do citizens want?: Science communication in the eyes of the public / Rowland, Jussara [Autor, 16.67%] ; Dzimińska, Małgorzata [Autor, 16.666%] ; Rubin, Andrea [Autor, 16.666%] ; Estanga, Edurne Gaston [Autor, 16.666%] ; Diener, Lenka [Autor, 16.666%] ; Vengut-Climent, Empar [Autor, 16.666%] In: How Citizens View Science Communication [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Pathways to Knowledge / Moreno-Castro, Carolina [Zostavovateľ, editor] ; Krzewińska, Aneta [Zostavovateľ, editor] ; Dzimińska, Małgorzata [Zostavovateľ, editor]. – [recenzované]. – 1. vyd. – Abingdon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. Routledge, 2024. – ISBN 9781032510668. – ISBN 9781032510682. – ISBN (elektronické) 9781003400943, s. 25-51 [tlačená forma] [online]

Perceptions of science information on climate change and GMOs / Delicado, Ana [Autor, 20%] ; Moreno-Castro, Carolina [Autor, 20%] ; Brondi, Sonia [Autor, 20%] ; Wiktorowicz, Justyna [Autor, 20%] ; Diener, Lenka [Autor, 20%] In: How Citizens View Science Communication [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : Pathways to Knowledge / Moreno-Castro, Carolina [Zostavovateľ, editor] ; Krzewińska, Aneta [Zostavovateľ, editor] ; Dzimińska, Małgorzata [Zostavovateľ, editor]. – [recenzované]. – 1. vyd. – Abingdon (Veľká Británia) : Taylor & Francis Group. Routledge, 2024. – ISBN 9781032510668. – ISBN 9781032510682. – ISBN (elektronické) 9781003400943, s. 88-144 [tlačená forma] [online]

Communicating the Climate Change: The Role of Experts and Policy Makers / Diener Lenka - [recenzované]. – DOI 10.31577/SPS.2022-1.1. In: Studia Politica Slovaca. ISSN (tlačené) 1337-8163, ISSN (online) 2585-8459 2022, vol. 15 (2022), no. 1, p. 3-13.

How to communicate about climate change: an insight into the perception of science communication in selected European countries / Diener, Lenka [Autor, 60%] ; Fero, Martin [Autor, 20%] ; Guráň, Peter [Autor, 20%]. – [recenzované]. – DOI 10.24193/OJMNE.2022.39.03.
In: Online Journal Modelling the New Europe [elektronický dokument] : interdisciplinary studies. – Kluž (Rumunsko) : Universitatea Babes-Bolyai. – ISSN (online) 2247-0514. – č. 39 (2022), s. 44-68 [online]

Kríza demokracie a nárast extrémistických nálad v Európe / Diener Lenka, Jahelka Tomáš (Editori ) Kudláčová Blanka, Zenderowski Radoslav (Recenzenti). Trnava: TYPI, 2021. - ISBN 978-80-568-0433-9.

Welfare state as one of the principal factors driving post-war european integration process / Katuninec, Milan [Autor, 60%] ; Diener, Lenka [Autor, 40%]. – DOI 10.46763/bssr21170221k. – SCOPUS
In: Balkan Social Science Review [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Stip (Macedónsko) : Goce Delčev University of Štip. – ISSN 1857-8799. – ISSN (online) 1857-8772. – č. 17 (2021), s. 221-239 [tlačená forma] [online]

PERSIST_EU (2021). Standard indicators for the social appropriation of science: Lessons learned. Valencia (Spain): ScienceFlows & Science Culture and Innovation Unit of University of Valencia. ISBN: 978-84-09-30199-7

Účasť na vedeckých projektoch

2023 - 2024 Education for sustainable development: transferring V4 countries' experience for Ukraine's recovery. Projektové číslo: Visegrad Fund+ 22320172, člen tímu

2022 - 2024 Save wetland together. Project number: ACC04P03, EEA and Norway grants, team member

2020 - 2023 Podpora prenositeľných pracovných kompetencií pre trh počas štúdia na vysokej škole. Projektové číslo: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Interreg - člen odborného tímu

2018 - 2021 Europe in Movement. Multicausality of Present Democracy Crisis and the Rise of Extremism in Europe. Project number: VEGA 1/0131/18. VEGA - člen tímu

2018 – 2020 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science. Project number: European Union project Horizon 2020 on the basis of grant no. 824537
Horizon 2020 - člen tímu

2018 – 2020 PERSIST_EU PROJECT: Knowledge, beliefs, Perceptions about Science of European Students. Project number: 2018-1-ESO1-KA0203-050827. ERASMUS + – člen tímu

Pedagogická činnosť

Sociologické teórie modernej a postmodernej spoločnosti

Úvod do sociológie

Základy demografie

Dynamika sociálnych skupín

Environmentálna sociológia

Sociálne aspekty módy

Sociálna ekológia

Sociológia športu

Sociológia sídiel