Skočiť na hlavný obsah
Fotografia
E-mail
lucia.zahorcova@truni.sk; zahorcova.lucia@gmail.com
Telefón
033/ 59 39 361
Konzultačné hodiny
na materskej dovolenke
Miestnosť
310

 

Zamestnanie
2020 – aktuálne na MD

2017 – trvá     Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

pozícia: odborný asistent

2017 – trvá     Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie

pozícia: vedecký pracovník

2017 – trvá     Pod krídlami Dominiky, n.o.

pozícia: psychológ detského mobilného hospicu, poradenstvo pre rodiny po strate a rodiny s dieťaťom v paliatívnej starostlivosti

Vzdelanie
2014 - 2017 - Trnavská univerzita v Trnave, doktorandské štúdium, sociálna psychológia
2009 - 2014 - Trnavská univerzita v Trnave, psychológia
2001 - 2009 - Osemročné gymnázium Varšavská cesta 1 v Žiline, zameranie: cudzie jazyky

Odborné stáže v zahraničí
2016 – University of Wisconsin-Madison, Department of Educational Psychology, 10-mesačný študijno-výskumný pobyt pod vedením prof. Roberta Enrighta
2015 - University of Cambridge, Department of Psychology, mesačný študijný pobyt

Odborná psychologická prax
Plamienok, n.o.: dobrovoľník v práci s rodinami po strate blízkeho (2013-2014)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina – psychiatrické oddelenie (2014)
Fakultná nemocnica Trnava –  psychiatrické oddelenie  (2014)
Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov - psychiatrická klinika (2012)
Pomoc obetiam násilia, o.z. (2010 - 2012)
Nadácia krajina harmónie (2008 – 2009)

Vybrané absolvované psychologické kurzy a vzdelávanie

Získanie profesijnej kvalifikácie „Poradca pre pozostalých“ (69-020-M)

Tréning v Na riešenie zameranom prístupe v terapii (BASIC model)

Péče o rodiče po perinatální ztrátě; Ďeti a ztráta; ,,Grief Support Specialist Certificate“

Bereavement training course - sprevádzanie detí a rodín v smútení

,,Soul Injury: A New Paradigm For Responding to Trauma“

Múdrosť 12 krokov AA v terapii traumy

Všechno má svou prasklinu – procesově orientovaný prístup k práci s traumatem jednotlivců

Kurz “Test kresby stromu“

Umenie zaobchádzania s konfliktmi vo vzťahoch; Zacházení s vinou v logoterapii
Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese; Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos; Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore

Vedecko-výskumná činnosť:

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce:

Profil na ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Lucia-Martincekova-Zahorcova

Vedecké granty:
VEGA č. 1/0518/20  - „Odpustenie z pohľadu psychológie – intrapersonálne a interpersonálne aspekty a vzťah s psychickým zdravím“ (2020-2023) – hlavná riešiteľka

VEGA č. 2/0048/18 „Psychologické aspekty adaptácie na dôchodok“ (2018-2021) - riešiteľka

Pedagogická činnosť:
Psychodiagnostika dospelých I., II.

Smútkové poradenstvo

Vybrané kapitoly z kvalitatívneho výskumu

Vybrané kapitoly z pozitívnej psychológie

Psychológia odpustenia a zmierenia

Psychológia strát a zármutku