Skočiť na hlavný obsah
Lucjan Mis
E-mail
lucjankarol.mis@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 374
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
311

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1983      Sociológia, Psychológia, Mgr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Poľsko)        

1995      Sociológia PhD. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Poľsko)    

2008      Sociológia, Doc. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Poľsko)   

Doterajšie pracoviská:

od 2011   docent, Trnavska Univerzita v Trnave (Slovensko)

od 1995   docent, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Poľsko)                              

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti:

Social problems in European Union countries [textový dokument (print)] [monografia] : from the 2004 Enlargement to Brexit : a comparative approach / Miś, Łucjan Karol [Autor, 100%] ; Górski, Remigiusz Piotr [Recenzent] ; Starosta, Paweł [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2022. – 208 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-568-0420-9

Miś, L., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej i zawodach pomocowych. W: Z.Wiśniewski, C.Sadowska-Snarska (red.) Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-412-7, s. 455-472           

Miś, L., 2019, Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4580-0, s. 1-210                                                                                       

Miś, L., 2019, Wachlarz współczesnych stanowisk teoretycznych dla pracy socjalnej. W: K. Frysztacki (red.). 2019. Praca socjalna. 30 wykładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 97-117, ISBN 978-83-01-20849-3     

Miś, L., 2016, To be like Copehagen…Central European city residents’ dreams versus reality. W: R.Sundby, A.Heimgartner (eds.) The Welfare Society – an Aim for Social Development. Zurich: LIT Verlag, ISBN 978-3-643-90718-9, s. 97-108

Miś, L., 2016, Familie als ein problem, familie als eine loesung W: Zeszyty Pracy Socjalnej. Translations, 2016, tom 19, nr 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, e-ISSN 2449-6138, DOI 10.4467/24496138PS.15.003.4808,  s. 41-51 (współautor: Beata Dąbrowska)  [Tłumaczenie tekstu „Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie” z 2014 roku (pozycja 98 listy) na język niemiecki]                                                  

Miś, L., 2011, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim (2011). Kraków: Universitas (współautorki: Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska). ISBN 97883-242-1238-5               

Miś, L., 2005, Examining Democracy in Poland. W: Social Development Issues, vol. 27, No.1, spring 2005, Lombard: Lyceum Books, Inc. (współautor: Alicja Miś)                                                                     

Miś, L., 2006, Evaluation Research on the Condition of Poverty and Unemployment in Poland – Critical Analysis (2006). W: Arno Heimgartner (red.) Face of Research on European Social Development. Community Work, Civil Society, and Professionalisation of Social Work. Wien, Muenster: Lit Verlag GmbH Examining (współautor: Katarzyna Ornacka)                                           

Miś L., The Polish Transition to a Market Economy: Implication for Social Welfare. W: The Journal of Applied Social Sciences, 1999-2000, vol. 24, no.1, Cleveland: Mandel School of Applied Social Sciences, s.1-8 (co-authors: Richard First, Beverly Toomey)           

Pedagogická činnosť:

Súčasná sociologická teórie I.    

Dejiny klasickej sociológie II

Problémy súčasnej spoločnosti

Teórie sociálnej zmeny

Médiá a verejnosť

Duševné poruchy, sociálna neprispôsobilosť: prevencia a liečba