Skočiť na hlavný obsah
Ludmila Malikova
E-mail
ludmila.malikova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 303
Konzultačné hodiny
štvrtok 13:00 - 14:00, podľa dohody
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

1972 Mgr., Filozofická fakulta Univerzita Komenského, sociológia

1980 CSc./ekvivalent PhD., Filozofická fakulta Univerzita Komenského, sociológia

1997 docentka, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, politológia

2005 profesorka, Fakulta medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe, politológia

Doterajšie pracoviská

od 2022 - profesorka, Trnavská Univerzita v Trnave, katedra sociológie                

2015 – 2018 profesorka, Univerzita sv.Cyrila a Metoda - Fakulta sociálnych vied, Katedra  politických vied a európskych politík                                                

2005 – 2015 riaditeľka, Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav verejnej politiky  

2003 – 2006, národná koordinátorka, European Commission, Bratislava              

2003 – 2004, koordinátorka projektu, Network of Institutions and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe NISPAcee / NASPAA          

2003 – 2006 spoluriešiteľka, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava                                        

2002 – 2004, riešiteľka, Vzdelávacia nadácia Jána Husa                

2003 – 2006 spoluriešiteľka, MŠ SR - výskumná úloha Štátneho programu výskumu a vývoja SR         

2000 – 2003 koordinátorka projektu, National and Kapodistrian - Socrates/Erasmus program, projekt PLATON                             

1996 – 2005 docentka, katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1990 – 1996 odborná asistentka, katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava                             

Vybrané študijné pobyty

september 1998 - február 1999, postgraduálne štúdium, George Washington University, Washington D.C., Public Policy and Administration, USA                                           

máj 1997, hosťujúca lektorka, Durham University, U.K.                               

apríl - máj 1996, visiting scholar , Manchester Metropolitan University (projekt NJH: European Regional Studies), U.K.                                         

september 1994 - január 1995, visiting scholar, J.Patočka Foundation - Universiteit Leiden,  Department of Public Administration, Leiden, Holandsko                                          

apríl 1994, visiting scholar, Department of Government, Strathclyde University, Glasgow, (partner prof. J. Chapman, výskumná úloha: Recruitment of Local Political Elites in Central Europe), U.K.                                 

január - apríl 1992, postgraduálne štúdium, London School of Economics, Londýn, (Comparartive Local Government), Masaryk Scholarship, U.K                   

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

Quality of Public Services at the Local Level in Slovakia. Ľudmila Malíková, Tomáš Jacko. In: Urbanization and Local Governments,( eds. I.Hoffman, K,F, Rozsnyai, M. Nagy) .Lex Localis, https://doi.org/10,4335/2021.7.5, Available online at http:www.lex-localis.press. ISBN 978-961-7124-06-4                                                                           

The Impact of European Regional Policy and Locl Action Groups on Inter-municipal Cooperation in Slovakia. Ľudmila Malíková, Martin Daško, 2020. In: Contemporary Trends in Local Governance, Reform Cooperation and Citizen Participation. (ed. Carlos Nunes Silva), Springer Nature Switzerland AG, 2020. pp.151-173. ISBN 978-3-030-52515-6                                                               

Migration: Czechia and Slovakia. The Theory and Practice of Migration with a focus on Czechoslovakia in the 20th Century, Ľudmila Malíková, Josette Bear Hill, 2019. In. Migration The Challenge of European States,  (editors Jaroslav Mihálik, Jakub Bardovič, ibidem-Verlag/ibidem-Press, Stuttgart 2019. pp.117-133.ISBN:978-3-8382-1344-6                                                                     

Aktéri tvorby verejnej politiky / Ľudmila Malíková, Martin Daško, 2018. In: Verejná politika / Ľudmila Malíková, Martin Daško ; recenzenti: Martin Potúček, Marcela Gbúrová. - 1. vyd. - Bratislava : Iris, 2018. - ISBN 978-80-8200-021-7, s. 55-101                                                     

Mechanisms of Decision-making in Local Self-government and Their Democratic Deficit: The Slovak Case / Ľudmila Malíková, Martin Daško, 2016. In: Central and Eastern European Legal Studies. - ISSN 2310-2705, Č. 1 (2016), pp. 183-192                                                                                  

Malíková, Ľudmila [UKOFSVP] (25%) - Jacko, Tomáš [UKOFS000] (25%) - Bajusová, Dana (15%) - Staroňová, Katarína [UKOFSVP] (7%) - Staňová, Ľudmila [UKOFSVP] (7%) - Mužik, Roman [UKOFSVPd] (7%) - Meričková, Beáta (7%) - Bašteková, Andrea (7%): New public management a Slovensko : podoby a aplikácia princípov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - 217 s. ISBN 978-80-223-3515-7                                  

Malíková, Ľudmila [UKOFSVP] (100%): Viacúrovňové spravovanie a regionálna politika v štátoch EÚ Lit. 31 zázn. In: Evropská politická společnost. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 29-51. - ISBN 978-80-210-5354-0                                                     

Malíková, Ľudmila [UKOFSVP] - Staroňová, Katarína [UKOFSVP]: Politico-administrative relations under coalition politics in Slovakia Lit. 13 zázn. In: Coalitions of the unwilling : politicians and civil servants in coalition governments. - Bratislava : NISPAcee, 2005. - S. 178-203. - ISBN 80-89013-19-8                                                                                   

Surazska, Wisla - Buček, Ján [UKOPRZHG] - Malíková, Ľudmila [UKOFSVP] - Daněk, Peter: Towards regional government in Central Europe : territorial restructuring of postcommunist regimes Lit. 27 zázn. In: Environment and Planning C: Government and Policy. - Vol. 14, No. 4 (1997), s. 437-462                                                   

Malíková, Ľudmila [UKOFSVP]: Teória a politika reformy verejnej správy: (Demokratizácia a inovácia v rôznych podobách) Lit. 27 zázn. In: Sociológia. - Roč. 31, č. 2 (1999), s.159-174                                           

Pedagogická činnosť

Všeobecná sociológia I.

Všeobecná sociológia II.

Akademické písanie                           

Európske trendy v sociálnej politike                      

Súčasné sociologické teórie II.