Skočiť na hlavný obsah
E-mail
martin.fero@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 303
Konzultačné hodiny
streda 9:00 - 10:00 a podľa dohody
Miestnosť
č. 311, 3. poschodie

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia

2011 Philosophiae doctor (Ph.D.) v odbore sociálna a pracovná psychológia 2011

Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského

2006 magister (Mgr.) v odbore sociológia

Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave

Súčasné profesijné aktivity

od 2018 -  Odborný asistent na Katedre sociológie

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

How to communicate about climate change: an insight into the perception of science communication in selected European countries / Diener, Lenka [Autor, 60%] ; Fero, Martin [Autor, 20%] ; Guráň, Peter [Autor, 20%]. – [recenzované]. – DOI 10.24193/OJMNE.2022.39.03.
In: Online Journal Modelling the New Europe [elektronický dokument] : interdisciplinary studies. – Kluž (Rumunsko) : Universitatea Babes-Bolyai. – ISSN (online) 2247-0514. – č. 39 (2022), s. 44-68 [online]

ID: 314688 | Dimensions of trust in different forms of science communication : the role of information sources and channels used to acquire science knowledge / Brondi, Sonia [Autor, 20%] ; Pellegrini, Giuseppe [Autor, 20%] ; Guráň, Peter [Autor, 20%] ; Fero, Martin [Autor, 20%] ; Rubin, Andrea [Autor, 20%]. – DOI 10.22323/2.20030208. – WOS CC ; SCOPUS

In: Journal of Science Communication [elektronický dokument] . – Taliansko : Sissa Medialab Srl. – ISSN (online) 1824-2049. – Roč. 20, č. 3 (2021), s. 1-21 [online]

ID: 486822 | Skúmanie a využitie aktív mládeže v práci sociálneho pedagóga / Sádovská, Anna [Autor, 25%] ; Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava [Autor, 25%] ; Liberčanová, Kristína [Autor, 25%] ; Fero, Martin [Autor, 25%] ; SOCEDU [16.06.2022, Trnava, Slovensko]

In: SOCEDU [elektronický dokument] : retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 16.06.2022 / Lengyelová, Alexandra [Zostavovateľ, editor] ; Liberčanová, Kristína [Zostavovateľ, editor] ; Bizová, Naďa [Zostavovateľ, editor] ; Gubricová, Janette [Zostavovateľ, editor] ; Šuhajdová, Ivana [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogických štúdií, 2022. – ISBN (elektronické) 978-80-568-0497-1, s. 26-26 [online]

ID: 247909 | Well-being of the university students during Covid-19 quarantine / Blahová, Jarmila [Autor, 50%] ; Fero, Martin [Autor, 50%] ; International Technology, Education and Development Conference 2021, 15 [08.03.2021-09.03.2021, Valencia, Španielsko]. – [recenzované]

In: INTED2021 [textový dokument (print)] [elektronický dokument] : 15th International Technology, Education and Development Conference : conference proceedings / Chova, Luis Goméz [Zostavovateľ, editor] ; López Martínez, Agustín [Zostavovateľ, editor] ; Candel Torres, Ignacio [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Valencia (Španielsko) : IATED, 2021. – (INTED Proceedings, ISSN 2340-1079). – ISBN 978-84-09-27666-0. – ISSN 2340-1079, s. 7367-7374 [online]

ID: 436845 | Industry 4.0 in the human capital optics - empirical findings of work 4.0 competencies development within the slovak automotive sector / Porubčinová, Martina [Autor, 70%] ; Fero, Martin [Autor, 10%] ; Fidlerová, Helena [Autor, 10%] ; Novotná, Ivana [Autor, 10%]. – DOI 10.31577/PPFAR.2021.13.007

In: Prognostické práce [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Slovenská akadémia vied. Centrum spoločenských a psychologických vied. Prognostický ústav. – ISSN 1337-9666. – ISSN (online) 1338-3590. – Roč. 13, č. 2 (2021), s. 44-67 [tlačená forma] [online]

ID: 208463 | Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia / Fidlerová, Helena [Autor, 25%] ; Porubčinová, Martina [Autor, 25%] ; Fero, Martin [Autor, 25%] ; Novotná, Ivana [Autor, 25%]. – [recenzované]. – DOI 10.4018/978-1-5225-9810-7.ch003

In: Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Olusegun Atiku, Sulaiman [Zostavovateľ, editor] ; Sulaiman, Habitha Mohammed [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Pennsylvania (USA) : IGI Global, 2020. – ISBN 978-15-225981-0-7, s. 44-72 [online]

Účasť na vedeckých projektoch

2020 - 2023 Podpora prenositeľných pracovných kompetencií pre trh počas štúdia na vysokej škole. Projektové číslo: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12. Interreg - člen odborného tímu

2018 – 2020 CONCISE: Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science. Project number: European Union project Horizon 2020 on the basis of grant no. 824537
Horizon 2020 - člen tímu

2018 – 2020 PERSIST_EU PROJECT: Knowledge, beliefs, Perceptions about Science of European Students. Project number: 2018-1-ESO1-KA0203-050827. ERASMUS + – člen tímu

Pedagogická činnosť

Metódy sociologického výskumu I.,II.,III., IV., V.

Štatistika I.,II.

Sociologická prax