Skočiť na hlavný obsah
Otvoriť obrázok
E-mail
martina.vyskupova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 375
Konzultačné hodiny
utorok po dohode (mail aspoň deň vopred),štvrtok 11:00-12:00
Miestnosť
č. 508, 5. poschodie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

ŽIVOTOPIS
2004-2010 – štúdium na Katedre dejín umenia FF Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení
2010 – titul Mgr., dipl. práca: Milan Thomka Mitrovský (1975–1943).
2011-2016 -- kurátorka zbierky starej kresby a grafiky v Galérii mesta Bratislavy
2016 do súčasnosti -- kurátorka zbierky grafiky a kresby a kustódka SNM - Historického múzea v Bratislave
2018-2021 – interné PhD. štúdium dejín umenia na FF Trnavskej univerzity v Trnave
2021 – titul PhD., dizertačná práca: Mária Terézia v portrétnej reprezentácii (1740–1780):  Vizuálny jazyk ako prostriedok kreovania jej verejnej identity.
Od 2022 – odborná asistentka na Katedre dejín a teórie umenia FF Trnavskej univerzity v Trnave

Profesijná špecializácia a doterajšie publikačné a umelecké výstupy:
- umenie 18.–19. storočia so špecializáciou na panovnícke portréty, v posledných rokoch najmä na portrétnu prezentáciu Márie Terézie, náboženské témy, tematiku Bratislavy, zberateľstvo, médium grafiky a i.
- V menšej miere tiež umenie prvej polovice 20. storočia a súčasné slovenské umenie, k čomu pripravila viacero samostatných a skupinových výstav doma i v zahraničí.
- Autorka a spoluautorka viacerých výstavných projektov: napr. Česko-slovenská / slovensko-česká výstava (2018/2019, Slovenské národné múzeum v Bratislave a Národní muzeum v Prahe), Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach Galérie mesta Bratislavy (2017, Galéria mesta Bratislavy), Mestské divadlo v Prešporku (2016, Galéria mesta Bratislavy), Prejavy secesie v maľbe na Slovensku (2013, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici), Ave Mária. Mariánska ikonografia v zbierkach Galérie mesta Bratislavy (2013, Galéria mesta Bratislavy) alebo Milan Thomka Mitrovský (1975–1943) (2012, Turčianska galéria v Martine).
- Publikácie: napr. Portréty príslušníkov habsburského a habsbursko-lotrinského rodu v zbierkach Galérie mesta Bratislavy (2017), Grafické kabinety v Mirbachovom paláci (2016), Mestské divadlo v Prešporku (2016) atď.