Skočiť na hlavný obsah
Mgr. Patrik Havan, PhD.
E-mail
patrik.havan@truni.sk
Konzultačné hodiny
utorok 13:00 - 14:30
Miestnosť
310

 

Zamestnania:

 • Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave: odborný asistent
  • 2023 – súčasnosť
 • Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied: vedecký zamestnanec
  • 2022 – súčasnosť
 • Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave: odborný asistent
  • 2022 – 2023

Štúdium:

 • Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave – doktorandské štúdium v odbore všeobecná a experimentálna psychológia
  • 2019 – 2022
 • Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave – bakalárske a magisterské štúdium v odbore psychológia
  • 2014 – 2019

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

Havan, P., Kohút, M., & Halama, P. (2022). Domain and method-specificity of acquiescence estimated by different measures. Personality and Individual Differences, 187, 111437. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111437

Havan, P., Kohút, M., & Halama, P. (2022). Time stability of acquiescence estimated by manifest and latent approaches. Studia Psychologica, 64(4), 329-342. https://doi.org/10.31577/sp.2022.04.857

Havan, P., & Kohút, M. (2023). Details matter: The effect of different instructions and their order to the bias of measured personality traits by social desirability. Studia Psychologica, 65(2), 154-164. https://doi.org/10.31577/sp.2023.02.872

Bačová, V., & Havan, P. (v tlači). Is retirement really about old age? Conceptualization of retirement among Slovak pre-retirees. Studia Psychologica.

 

Účasť na vedeckých grantoch

 • Projekt VEGA č. 1/0143/23: Medzera medzi morálnym uvažovaním a konaním a jej pedagogické preklenutie v podmienkach realizácie predmetu etická výchova - spoluriešiteľ
 • Projekt VEGA č. 1/0223/22: Prediktory optimálneho psychologického fungovania v čase tranzícií v období vynárajúcej sa dospelosti – spoluriešiteľ
 • Projekt VEGA č. 2/0091/22: Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok - spoluriešiteľ
 • Projekt VEGA č. 1/0363/18: Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické súvislosti v slovenskom kontexte – spoluriešiteľ