Skočiť na hlavný obsah
Peter Šajda
E-mail
peter.sajda@truni.sk
Telefón
+421 335939210
Konzultačné hodiny
po dohode
Miestnosť
č. 408

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Odborné zameranie
filozofická antropológia, sociálna a politická filozofia, etika, filozofia náboženstva, filozofia existencie, filozofia dialógu, S. Kierkegaard, M. Buber, C. Schmitt

Doc. Peter Šajda bol dekanom fakulty menovaný za osobu zodpovednú za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu Filozofia na všetkých stupňoch štúdia.

 
Najnovšie publikácie

ADN ŠAJDA, P.: Meister Eckhart and the Interpersonal Productivity of Detachment. In: Spirituality Studies, roč. 7, č. 1, 2021, s. 38-46.

ADF ŠAJDA, P.: Between Counter-Culture and the Imitation of Christ. Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions. In: Teologický časopis, roč. 18, 2020, č. 2, s. 7-20.

ADF ŠAJDA, P.: Medzi kultúrou a politikou. O prekladoch Kierkegaarda do jazykov sveta. In: Ostium, roč. 17, 2021, č. 1.

ADF ŠAJDA, P.: Slovenský katolicizmus potrebuje stanovisko a šírku. In: Verbum, roč. 32, č. 1, s. 58 – 60.

____________________________

Knihy

Peter Šajda - Kierkegaardovská renesancia Peter Šajda – Existencia medzi konfliktom a ľudskosťou Peter Šajda – Buberov spor s Kierkegaardom