Skočiť na hlavný obsah
 Fotka Kohútová
E-mail
veronika.kohutova@truni.sk
Telefón
033/ 59 39 361
Konzultačné hodiny
online po dohode emailom
Miestnosť
310

 

Zamestnanie
2021 - súčasnosť      Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie - odborný asistent

2016 – 2019              IPčko Internetová poradňa pre mladých

Vzdelanie
2017 - 2021              Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Odbor Všeobecná a experimentálna psychológia – doktorandské štúdium

2010 - 2015              Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Odbor psychológia – bakalársky a magisterský stupeň

Doplňujúce vzdelanie:
2017    Úvodný kurz na Zvládanie krízy v škole (Introductory Course to Crisis Management in School)

2015    Systemikem snadno a rychle – Úvod do systemické praxe

2014    Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu

Najvýznamnejšie publikácie

Profil na researchgate: 
https://www.researchgate.net/profile/Veronika-Kohutova

Vedecké granty:

  • VEGA č. 1/0223/22, Prediktory optimálneho psychologického fungovania v čase tranzícií v období vynárajúcej sa dospelosti - spoluriešiteľ
  • VEGA č.  1/0305/18,  Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors) - spoluriešiteľ

 

Pedagogická činnosť

Dejiny psychológie I., II.

Sociálna psychológia I., II.

Edukačná psychológia II.

Online dištančné poradenstvo

Psychologické aspekty vynárajúcej sa dospelosti

Praktické aplikácie sociálnej psychológie