Skočiť na hlavný obsah
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
E-mail
vladimira.kurincovacavojova@truni.sk
Konzultačné hodiny
štvrtok 14:30 - 16:00 (nutné prihlásenie, formulár nižšie)

google cal logo Formulár pre prihlásenie sa na konzultácie

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Zamestnania

Od 2009          Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (pracovná pozícia: samostatná vedecká pracovníčka)

Od 1.1.2016 zástupkyňa vedúceho Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV

2014 získanie kvalifikačného stupňa IIa

                        1.11.2012 – 31.3. 2014 zástupkyňa riaditeľky ÚEP SAV

2009 – 2012 vedecká tajomníčka ÚEP SAV

2013 – 2018    Katedra pedagogickej a školskej psychológie, PF UKF v Nitre (pracovná pozícia: odborná asistentka)

2006 – 2009    Ústav aplikovanej psychológie, FSVaZ, UKF v Nitre (pracovná pozícia: vedecká pracovníčka)

 

Vzdelanie:

2003 – 2006    PhD štúdium na Ústav aplikovanej psychológie, FSVaZ, UKF v Nitre

2004                získanie akademického titulu PaedDr.

1998 – 2003    magisterské štúdium na PF UKF v Nitre, aprobácia psychológia – anglický jazyk

1993 – 1998    Bilingválne Anglicko – Slovenské Gymnázium Sučany

 

Ďalšie vzdelávanie:

2007 – 2010    Dlhodobý výcvik v PCA (770 hodín) (PCA Institut v Prahe)

2006                "On line vzdelávanie zamerané na e-learning pre zvýšenie kvalifikačného potenciálu vysokoškolských učiteľov“

2005 – 2006    Špecializačné štúdium „Školský psychológ“ na FF UK Bratislava

2004                Kurz Krízovej intervencie (rozsah 50 hod.), osvedčenie č.: 5/04, odborný garant kurzu MUDr. M. Janovská; „D“ občanské sdružení

2005                Projektový manažment

2004                Výcvik v telefonickej krízovej intervencii na Linke detskej záchrany pod vedením Mgr. M. Kováčovej

 

Najvýznamnejšie publikované práce:

Môj profil na Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Vladimira-Cavojova

Môj profil na ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7295-8803

Môj profil na Publons: https://publons.com/researcher/1400480/vladimira-cavojova/

 

Vedenie vedeckých grantov

2021 – 2025    APVV-20-0335 Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

2017 – 2021    APVV-16-0153 Kognitívne zlyhania – individuálne prediktory a možnosti intervencie                 

2017 – 2020    VEGA 2/0085/17         Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií (ukončený s vynikajúcimi výsledkami)

2015 – 2016    OECD medzinárodný projekt CERI     Vývoj inovatívnej metódy hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť   

2012 – 2014    VEGA 2/0064/13         Rozhodovanie expertov: využívanie intuície expertmi pri riešení strategických úloh      (ukončený s vynikajúcimi výsledkami)

2009 – 2011    VEGA 1/0541/09         Interakčné stratégie detí v kontexte empatie a kognícií z hľadiska teórie mysle   (ukončený s vynikajúcimi výsledkami)

 

Členstvá

od 2013          Society for Judgment and Decision Making

od 2014           členka redakčnej rady Studia Psychologica (t.č. šéfredaktorka)

od 2014           členka Scientific Advisory Board medzinárodnej konferencie AHFE v sekcii Cross-Cultural Decision Making

od 2016           členka K VEGA č. 11

od 2017           členka stáleho vedeckého výboru medzinárodnej konferencie Sociálne procesy a osobnosť

od 2018           členka Vedeckej rady FSEV UK

od 2019           členka Vedeckej rady UVSK SAV

od 2019           členka Slovak Reproducibility Network: Spoločenstvo otvorenej vedy

 

Ocenenia

2022                nominácia v ankete Slovenka roka v kategórii Veda a výskum

2021               Ocenenie SAV za špičkovú publikáciu: Ballová Mikušková, E., & Čavojová, V. (2020). The Effect of Analytic Cognitive Style on Credulity. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.584424

2020                Cena SAV za popularizáciu vedy

2017                pozvaná prednáška na TED-X Trenčín, 29.9.2017

2015                Cena Dekanky PF UKF za domáce publikácie: „Psychológia tvorivosti v rôznych kontextoch“

2013                2. miesto v súťaži Mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov