Skočiť na hlavný obsah

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárame ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.

Vysokoškoláci majú možnosť 3 mesiace pôsobiť na odbore stratégie, odbore komunikácie a vonkajších vzťahov, odbore právnom a klientskych služieb, na odbore spoločenských služieb alebo sa stať súčasťou Mestského kultúrneho centra Hlohovec. Študenti môžu prax získať v oblasti implementácie projektov či sociálnych služieb, spolupracovať na participatívnych procesoch. Budúci právnici majú možnosť realizovať sa v oblasti právnej praxe. Nadobudnúť skúsenosti úrad umožňuje aj v rámci mediálnej a vizuálnej komunikácie. Príležitosť je ponúknutá i mladým ľuďom so študijným zameraním na kultúru, umenie či filozofiu.

Viac informácií v priloženom plagáte a na web stránke mesta Hlohovec.