Skočiť na hlavný obsah

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení
dňa 21.7.2020 v čase od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-15:00 hod.

Absolventi bakalárskeho štúdia si so sebou prinesú:
- bakalársku prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči (práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu)
Na základe odovzdania bakalárskej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.

Absolventi magisterského štúdia si so sebou prinesú:
- diplomovú prácu - dvakrát v pevnej väzbe a jedenkrát na CD nosiči (práce odovzdáte na oddelení centra prvého kontaktu)
Na základe odovzdania diplomovej práce Vám môže byť odovzdaný diplom.