Skočiť na hlavný obsah

Trnava 25.04.2023
TU_319/2023-3

 

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti do Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa budú konať v termíne 2., 3. a 4. mája 2023 v čase od 10:00 hod. do 13.00 hod., uzatvorila kandidátnu listinu. Volebnej komisii boli doručené tri návrhy, v ktorých kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou a to menovite:

 

1. Naďa Babjaková (Katedra psychológie, 1.roč. Bc.)

2. Katarína Kleinová (Katedra psychológie, 1.roč. Bc.)

3. Alexandra Pekná (Katedra psychológie, 1.roč. Bc.)

 

Mgr. Michal Kohút, PhD.
predseda Volebnej komisie

Stiahni PDF