Skočiť na hlavný obsah

 

Volebná komisia pre voľby do študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa budú konať  v termíne 25., 26. a 27. apríla 2022 a to v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod., uzatvorila kandidátnu listinu. Volebnej komisii bolo doručených 12 návrhov, v ktorých kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou a to menovite:

 1. Danyil Tsybulko (Politológia, 1. roč. Mgr.)
   
 2. Alexander Tomík (Sociológia, 2. roč. Bc.)
   
 3. Bc. Dominika Monika Koritková (Psychológia, 1.roč. Mgr.)
   
 4. Dominik Búzek, (Politológia, 3. roč. Bc.)
   
 5. Mykhailo Erdeli (Sociológia, 2. roč. Bc.)
   
 6. Bc. Zuzana Morongová (Psychológia, 1. roč. Mgr.)
   
 7. Martin Lettler (História, 2. roč. Bc.)
   
 8. Timotej Birtus (Psychológia, 2. roč. Mgr.)
   
 9. Bc. Patrícia Šuhajdová  (Psychológia, 1. roč. Mgr.)
   
 10. Nikola Slichová (Psychológia, 1.roč. Bc.)
   
 11. Timotej Čambál (História, 1. roč. Bc.)
   
 12. Denisa Želinská (Psychológia, 1. roč. Bc.)
   

Miestom konania volieb bude vestibul pred vrátnicou Filozofickej fakulty TU, t.j. v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave.

 

Mgr. Michal Kohút, PhD., v.r.
predseda Volebnej komisie

Stiahni PDF