Skočiť na hlavný obsah

 

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa budú konať  v termíne 25., 26. a 27. apríla  2022 a to v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod., uzatvorila kandidátnu listinu. Volebnej komisii bolo doručených 10 návrhov, v ktorých kandidáti vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou a to menovite:

 1. doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (Katedra klasickej archeológie)
   
 2. Mgr. Martin Fero, PhD. (Katedra sociológie)
   
 3. Mgr. Katarína Ihringová, PhD. (Katedra dejín a teórie umenia)
   
 4. Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov)
   
 5. PhDr. Pavol Krištof, PhD. (Katedra politológie)
   
 6. doc. Peter Labanc, PhD. (Katedra histórie)
   
 7. Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. (Katedra histórie)
   
 8. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (Katedra filozofie)
   
 9. doc. PhDr. Peter Žitný, PhD. (Katedra psychológie)
   
 10. PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD. (Katedra psychológie)
   

Miestom konania volieb bude sekretariát dekanátu (1. poschodie) v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej ul. č. 23 v Trnave.

 

Mgr. Michal Kohút, PhD., v.r.
predseda Volebnej komisie

Stiahni PDF