Skočiť na hlavný obsah

 

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave!

Oznamujeme Vám, že volebná komisia pre voľbu dekana, ustanovená Akademickým senátom FF TU na jeho I. riadnom zasadnutí dňa 28. apríla 2022, uzatvorila dňa 21. septembra  2022 kandidátnu listinu kandidátov pre akademickú funkciu dekana FF TU.

Volebnej komisii AS FF TU bol doručený jeden návrh na funkciu dekana. Nominovaný kandidát:

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou.

Návrh podala:
doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (Kat. klasickej archeológie)

Návrh podporili:
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Kat. sociológie)
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (Kat. dejín a teórie umenia)
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (Kat. histórie)
prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc. (Kat. klasickej archeológie)
prof. PhDr. Eduard Droberjar (Kat. klasickej archeológie)
prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (Kat. psychológie)
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer (Kat. filozofie)
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. (Kat. histórie)
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.  (Kat. dejín a teórie umenia)
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. (Kat. psychológie)
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. (Kat. psychológie)
doc. Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (Kat. klasickej archeológie)
doc. Yevheniy Haydanka, PhD. (Kat. politológie)
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. (Kat. psychológie)
PhDr. Pavol Krištof, PhD. (Kat. politológie, senátor)
Mgr. Martin Fero, PhD. (Kat. sociológie, senátor)
Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (Kat. filozofie, senátor)

Volebná komisia oboznámila AS FF TU s podaným návrhom a konštatovala, že návrh spĺňa požadované náležitosti. Predstavenie kandidáta a voľba dekana FF TU sa uskutoční na III. riadnom zasadnutí AS FF TU

dňa 28. septembra 2022 o 14:00 hodine
v miestnosti 3P1, Hornopotočná 23, Trnava.

Všetkých Vás srdečne pozývame!

PhDr. Pavol Krištof, PhD.,
predseda volebnej komisie

 

Stiahni PDF