Skočiť na hlavný obsah
Zdroj

Dekan Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje
študentom Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave
v utorok 6. decembra 2022
v čase od 12.00 hod.

 

dekanské voľno

 

pri príležitosti slávnostnej inaugurácie dekana Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave spojenej s oslavou 30. výročia obnovenia Filozofickej fakulty TU v Trnave.

 

Všetci študenti sú zároveň
srdečne pozvaní na slávnostnú akadémiu.

 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan FF TU