Skočiť na hlavný obsah

Milé študentky a študenti,

     ďakujeme Vám za prejavený záujem o 10. ročník vedeckej doktorandskej konferencie
Doctorandorum dies 2020. Žiaľ musíme pristúpiť k zrušeniu vedeckej doktorandskej
konferencie, ktorá bola plánovaná 1. apríla 2020. Tento postup je v súlade s opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR, na ktorý nadväzuje Príkaz rektora č. 2/2020 k zníženiu rizika
nákazy novým koronavírusom 2019-nCOV, v ktorej rektor odporúča obmedziť organizovanie
hromadných podujatí na akademickej pôde Trnavskej univerzity v Trnave, a tým predchádzať
šíreniu nového koronavírusu. O novom termíne vedeckej konferencie Vás budeme informovať.

     Aj napriek nepriazni danej situácie plánujeme vydať elektronický recenzovaný zborník
z príspevkov doktorandov, ktorý bude zverejnený na stránke Filozofickej fakulty TU.
Príspevky do zborníka zasielajte na emailovú adresu: tatiana.masnicova [at] truni.sk najneskôr
do 10. apríla 2020.

     Ďakujeme za porozumenie a prajeme veľa zdravia a nádeje do ďalších dní.

 

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave

V Trnave, 18. marca 2020