Skočiť na hlavný obsah

Začiatok výučby zimného semestra v akad. roku 2023/2024 je
18.09.2023.

Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným
na stránke fakulty.
Externí študenti si začiatok výučby sledujú
na webovej stránke príslušnej katedry.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 bude
18.09.2023 o 9:00 hod. Veni Sancte a následne o 11:00 hod.
Slávnostné otvorenie nového akademického roka v sále Marianum, Arcibiskupský úrad, J. Hollého 9/A, Trnava.

/účasť študentov denného štúdia na tejto slávnosti je povinná/

19.09.2023 sa bude konať slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka denného štúdia.Stretnutie je na FZaSP TU v aule Pazmáneum, Univerzitné nám. 1, Trnava,
7:30 hod. prvá skupina, 10:15 hod. druhá skupina.

Stretnutie študentov dennej formy štúdia Úvodná inštruktáž sa bude konať na FF TU, Hornopotočná 23, Trnava, 
7:30 hod. druhá skupina, 10:15 hod. prvá skupina.

Prvá skupina - študenti študijných programov:
dejiny a teória umenia, klasická archeológia, sociológia
07:30 hod. - Aula Pazmáneum na FZaSP - prezentácia, nácvik na imatrikuláciu
09:30 hod. - Imatrikulácia
10:15 hod. - Úvodná inštruktáž - stretnutie študentov s osobami zodpovednými za študijný program, vedúcimi katedier v miestnostiach: dejiny a teória umenia - 4P2, klas. archeológia - 4S3, sociológia - 5P1

Druhá skupina - študenti študijných programov:
filozofia, história, politológia, psychológia
07:30 hod. -  Úvodná inštruktáž - stretnutie študentov s osobami zodpovednými za študijný program, vedúcimi katedier v miestnostiach: filozofia – 4S4, história – 5S1, politológia- 4P2, psychológia - 5P1
10:15 hod. -  Aula Pazmáneum na FZaSP - prezentácia, nácvik na imatrikuláciu
12:15 hod. -  Imatrikulácia

Upozornenie
Na imatrikuláciu sa vyžaduje malé spoločenské oblečenie.
Účasťou na imatrikulácii vyjadrujete súhlas s vytvorením fotodokumentácie.

 

Stiahni PDF