Skočiť na hlavný obsah

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave, Hornopotočná 23, v miestnosti 3P1 na 3. poschodí sa dňa:

 

9. septembra 2020 v čase o 10:00 hod.

 

uskutoční inauguračná prednáška

doc. PhDr. Eduarda Droberjara, PhD. v odbore Klasická archeológia

„Markomanské války a význam nových archeologických objevů“

 

 

Srdečne Vás týmto na prednášku pozývame.

S pozdravom

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
dekan

V Trnave, 20.08.2020

 

Oznámenie (PDF)