Skočiť na hlavný obsah

Ide o troj- až šesťmesačnú stáž v priestoroch kancelárie EMA na bratislavských Palisádach v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá je primárne určená pre študentov odborov práva, politológie alebo medzinárodných vzťahov.

V rámci stáže bude mať stážista možnosť získať skúsenosti s koordináciou projektov podporených rôznymi donormi a príležitosť zoznámiť sa s problematikou migrácie a fungovaním mimovládnej organizácie aktívnej v tejto oblasti. Každý absolvent stáže zároveň dostane odporúčací list s detailným popisom stáže, pracovnej náplne a získaných zručností. Stáž nie je honorovaná, v prípade dlhodobejšej spolupráce (nad 3 mesiace) je možná dohoda na finančnom príspevku.

Študenti sa môžu na stáž prihlásiť zaslaním svojho CV a krátkeho motivačného listu na adresu info [at] migrationagency.eu do 31.12.2019, pričom do predmetu mailu uvedú Stážista. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15.1.2020. V tejto fáze ponúkame možnosť troj- až šesťmesačnej stáže s prípadnou možnosťou predĺženia.

Viac informácií o ponuke stáže nájdete na našej webovej stránke https://www.migrationagency.eu/ponuka-prace alebo v priloženom PDF.
Zároveň pripájam odkaz na príspevok na našej facebookovej stránke, prostredníctvom ktorej sme ponuku zdieľali – https://www.facebook.com/Europskamigracnaagentura/posts/137123857715520

Informácie o stáži (PDF)