Skočiť na hlavný obsah

 

Vážení členovia AS FF,

dovoľujem si Vás pozvať na III. riadne zasadnutie Akademického senátu Filozofickej  fakulty TU v Trnave,  ktoré sa bude konať

28. septembra 2022 o 14:00 hod.

v miestnosti 3P1 na 3. poschodí Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
     
  2. Prezentácia jednotlivých kandidátov na výkon funkcie dekana FF TU
     
  3. Tajná voľba o návrhu na vymenovanie kandidáta na výkon funkcie dekana FF TU
     
  4. Rôzne

 

 

S pozdravom

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.
predseda AS FF TU

 

Stiahni PDF