Skočiť na hlavný obsah

KATEDRA ETIKY A MORÁLNEJ FILOZOFIE
Vás srdečne pozýva na prednášky

 

KATHRIN BOUVOT

(Universität Wien) 

ktoré sa uskutočnia v miestnosti 4S3 (4 poschodie, budova FF TU v Trnave).

 

1. VO ŠTVRTOK 1.3.2018 OD 14.00 HOD DO 15.30 HOD

Dva menšie publikačné projekty: 

  • ROLA KLAMSTVA V POLITIKE – (ide pritom o morálnu udržateľnosť klamstva v spoločnosti ako aj v politike; analýza z Platóna, Aurélia Augustína až po súčasnosť)
  • EXOTICKÝ, DIVNÝ A ODLIŠNÝ: UMELO KONŠTRUOVANÉ ZLO – ANALÝZA ŠPECIFICKÉJ ČASTI ZLA (ide o redukcionizmy a ich nebezpečenstve; rasizmus, intolerancia, vylúčenie „druhého“)

2. V PONDELOK 5.3.2018 OD 10:20 HOD DO 12.00 HOD

3. V UTOROK 6.3.2018 OD 10:20 HOD DO 12.00 HOD

  • Výrezy z Nietzscheho „"Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben" (Výhody a nevýhody histórie pre život) – čítanie a diskusia
  • „Die Geschichte als dem Leben dienender Umgang“ (História ako životodarná liečba) – predstavenie dizertačného projektu, prednáška a diskusia.

 

PREDNÁŠKY BUDÚ PREVAŽNE V ANGLIČTINE, so slovenským tlmočením.
Tešíme sa na vašu účasť.