Skočiť na hlavný obsah
Zdroj

Vážené kolegyne, kolegovia, Milé študentky a študenti,

Trnava 19. marca 2020

dovoľujeme si Vás informovať, že vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 19. marca 2020 schválilo možnosť predĺženia termínu odovzdania záverečnej práce o 7 kalendárnych dní podľa Študijného poriadku FF TU bez podania žiadosti študenta.

Nové termíny odovzdania záverečných prác sú nasledovné:

(a)  Bakalárske práce: 04.05.2020

(b)  Diplomové práce: 27.04.2020

(c)  Dizertačné práce: 07.04.2020

Na základe súčasnej situácie budú študenti odovzdávať záverečné práce len elektronicky, nahratím do systému EZP. Školitelia aj oponenti si stiahnu záverečnú prácu zo systému a vypracujú posudok, ktorý vložia do EZP systému, odkiaľ bude k dispozícii konkrétnemu študentovi.

Ďakujem Vám za pochopenie a ústretovosť. S úctou

 

 

PhDr. Mária Dědová, PhD. prodekanka pre študijné a sociálne veci