Skočiť na hlavný obsah

Zapisovanie povinne voliteľných a výberových predmetov prostredníctvom webového rozhrania pre študentov v dennej aj externej forme štúdia posledného ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí budú pokračovať v štúdiu na FF TU sa predlžuje do 13. 06. 2017. Výber PV a V predmetov je pre študentov záväzný.