Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Erik Hrnčiarik    

500 €
                
Cieľom projektu je vypracovanie rukopisu populárno-vedeckej monografie zahŕňajúcej výsledky archeologického výskumu v exteriéri Národnej kultúrnej pamiatky Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Počas výskumu, ktorý uskutočnila Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave s finančnou podporou Mesta Trnava, boli preskúmané doteraz neznáme zvyšky architektúr zo starších stavebných fáz baziliky, ako aj 160 stredovekých a novovekých hrobov. Za najvýznamnejší objav sa však pokladajú základy doposiaľ najstaršej sakrálnej stavby na území mesta Trnava – románskeho karnera, ktorý je zásluhou Mesta Trnava sprístupnený širokej verejnosti.

The purpose of the project is to write a popular scientific monograph containing results from the archaeological excavation in the exterior of a national cultural monument, St. Nicholas Basilica in Trnava. During the excavation, which was carried out by the Department of classical archaeology of Trnava University with financial support from the Town of Trnava, unknown architectural remains from earlier building phases, and 160 medieval and modern graves were examined. The most significant finding were the foundations of the oldest sacred building on the territory of Trnava – the Romanesque ossuary, which is now accessible to the public thanks to the Town of Trnava.