Skočiť na hlavný obsah

Anotácia (SK)
Projekt bude zameraný na výskum štruktúry a archontológie Spišského prepoštstva v 15. storočí a na začiatku 16. storočia. V tomto období prešlo prepoštstvo významnými zmenami, ktoré mali vplyv na náboženský život Spišskej župy. Predmetom výskumu bude vývoj administrácie Spišského prepoštstva a jeho majetkové zabezpečenie. Dôležitou otázkou je aj archontologická a prosopografická analýza nielen samotných prepoštov, ale aj členov Spišskej kapituly.
Anotácia (ENG)
The project is focused at the research of structure and archontology of Scepusian provostry in the 15th and at the beginning of the 16th century. In this period the provostry had been going though significant changes, which influenced the religious life in the Scepusian county. Object of the research will be the evolution of administration of the Scepusian provostry as well as its property provision. An important question represents the archontological and prosopographical analysis not only of the provosts themselves, but also of other members of the Scepusian chapter.
Riešitelia 2015
Mgr. Peter Labanc, PhD.
doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
Mgr. Vladimír Olejník
Mgr. Dana Stoklasová (doktorandka)