Skočiť na hlavný obsah
Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa plne stotožňuje so zverejneným stanoviskom RVŠ SR a zásadne nesúhlasí s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl, ktoré sa uvádza v dokumente "Moderné a úspešné Slovensko - hlavný dokument" zverejnenom na webovej stránke ministerstva financií (časť 4 - Vzdelávanie, bod č. 9, str. 63).
 

Uznesenie vedenia FF TU v Trnave 30/2020

Vedenie Filozofickej fakulty TU sa stotožňuje so Stanoviskom Akademického senátu  Filozofickej fakulty TU k zverejnenému dokumentu "Moderné a úspešné Slovensko – hlavný dokument".