Skočiť na hlavný obsah

Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia II.


Roky riešenia: 2011 – 2014

Zoznam riešiteľov: prof. Ivan Balta (vedúci projektu), prof. Daniel Škoviera, Mgr. Katarína Karabová, PhD., Mgr. Nicol Sipekiová, PhD., Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Lenka Fišerová, Mgr. Jozef Kordoš, PhD.
Celkový objem pridelených financií: 24 794,- eur

Jazyková, estetická a kultúrno-historická analýza textov vydávaných akademickou tlačiarňou v Trnave v 17. a 18. storočí s osobitným zreteľom na tlače, ktorých autormi boli pedagógovia chorvátskej národnosti, príp. boli určené pre toto etnikum. Publikovanie pôvodných diel z produkcie Trnavskej univerzity v origináli a v súbežnom slovenskom preklade prispeje k poznávaniu významnej etapy literárnej a knižnej kultúry na Slovensku a k zhodnoteniu Trnavskej univerzity ako fenoménu našich kultúrnych dejín.

Linguistic, literary-aesthetic and culturally-historical analysis of the texts published by the Trnava University Press in 17th and 18th century with a special regard of the texts published by authors of Croatian nationality or that were addressed to Croatian audience. A publication of these texts in their original version as well as in contemporary Slovak translation will contribute  to understanding of a significant period of book and literary culture in Slovakia and to assessment  of Universitas Tyrnaviensis as a phenomenon of our cultural history.