Skočiť na hlavný obsah

Inovácia a tradícia v neskorej dobe kamennej a bronzovej na Slovensku       


prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
Mgr. Pavol Hnila    

9360,48 €    
                    
Projekt sleduje dva ciele: rekonštrukciu života (hospodárstvo, umenie, kult) vo vysoko položených oblastiach horného Spiša a Vysokých Tatier so zreteľom na výsledky terénnych výskumov a pokračovanie v dlhodobom medzinárodnom projekte PBF (Praehistorische Bronzefunde) – praveká kovovýroba. Obidve časti sú bázou pre skúmanie dosahu inovačných procesov v hospodárstve na duchovný život spoločnosti, na jeho náboženstvo a kult a ich odzrkadlenie v umeleckej tvorbe.

The project follows two goals: the reconstruction of life (economy, art, cult) in the high-lying areas of Horný Spiš and the High Tatras with the emphasis on research results from the terrain and the continuation of the long-term international project PBF (Praehistorische Bronzefunde) – prehistoric metal manufacture. Both parts are the basis for researching the reach of innovative economical processes on the spiritual life of society, its religion and cult and its reflection in artistic creation.