Skočiť na hlavný obsah

Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica I-V (Viedeň 1735 – 1742) a jeho význam


Roky riešenia: 2008 – 2010

Zoznam riešiteľov: prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (vedúci riešiteľského kolektívu), Mgr. Erika Juríková, PhD., Mgr. Nicol Sipekiová, PhD., Mgr. Katarína Karabová, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD., PhDr. Imrich Nagy, PhD., Mgr. Lenka Fišerová, Mgr. Milota Floreková, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Celkový objem pridelených financií: 17 402,- eur

Vybrané časti diela Mateja Bela (1684 - 1749) Notitia Hungariae novae historico-geographica I-V (Viedeň 1735 - 1742) sú spracované vo forme štandardného moderného vedeckého vydania latinského originálu so súbežným slovenským prekladom, ktorý je navyše opatrený poznámkovým aparátom. Sprievodné štúdie s nemeckým a maďarským resumé sa týkajú rozličných otázok Belovho textu, napr. terminológie, vedeckej kritickosti, latinského štýlu. Vybrané texty sa týkajú prírody, dejín a súčasnosti miest Bratislava, Ľubietová, Modra, Trnava, Šopron a regiónov Liptov a Spiš. Obohacujú doterajšie poznatky o dejinách vied v historickom Uhorsku a robia profil polyhistora Mateja Bela úplnejším.         

With great awareness selected passages of Matthias Bel's (1684 - 1749) work Notitia Hungariae novae historico-geographica I-V(Vienna 1735 - 1742) are presented in a modern scientific edition of the original Latin text with a parallel translation into Slovak as well as critical notes and commentaries. The accompanying studies with Hungarian and German summaries reflect on various problems of Bel's text, e. g. the terminology used, the author's scientific criticism, his Latinity and style etc. The texts selected contain descriptions of the nature and environment as well as the past and the present of the cities of Bratislava, Ľubietová, Modra, Trnava, Sopron, furthermore the regions of Liptov and Spiš and thus significantly contribute to the knowledge of the history of Hungarian sciences. In addition, they convey a much more accurately outlined image of the polyhistor Matthias Bel.