Skočiť na hlavný obsah

KEGA 019TTU-4/2017 Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela

Anotácia: 

Téma: Publikácia v anglickom jazyku sa zeoberá textovou, architektonickou a fotografickou interpretáciou diela architekta Vladimíra Dedečka.

Aktuálnosť: Dedečkovo dielo je v neustálej diskusii, napriek tomu nebola doteraz vydaná žiadna monografia na Slovensku ani v zahraničí. Kniha zapĺňa tieto biele miesta a prináša interpretáciu architektovho uvažovania, navrhovania a diela v Slovenskom a Európskom kontexte.

Zameranie: vedecká publikácia s bohatou výkresovou a fotografickou dokumentáciou.

Cieľová skupina: architektonická verejnosť, študenti architektonických a umeleckých škôl, umenovedné pracoviská, kultúrne inštitúcie a galérie a v určitej miere aj laická verejnosť. 

 

Vladimír Dedeček. The Interpretation of Architectural Work

Annotation: 

Topic: Publication in English language focused on the textual, the architectural and the photographic work of Slovak architect Vladimír Dedeček.  

Even if Dedeček’s architectural work is the topic of ongoing discussions there is no monographic work published about it in Slovakia or abroad. Proposed book fills this gap and offers the interpretation of his thinking, design and completed work in both Slovak and European contexts. 

 

Target groups: architects, urbanists, visual arts and architecture historians and theoreticians, students of art and architectural schools, galleries, museums and research institutes, broader public.

 

2017

Hlavná riešiteľka: doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD

Spoluriešiteľ: prof. doc. PhDr. Marian Zervan PhD