Skočiť na hlavný obsah

Anotácia (SK)
Už od konca stredoveku sa začala rozvíjať administratíva pri správe panstiev. Na základe rôznych písomností zo správy panstiev je možné rekonštruovať hospodársky a sociálny život na panstvách a jeho premeny v priebehu niekoľkých storočí.
Anotácia (ENG)
he administration of manors began to develop already since the end of the Middle Ages. On the basis of various documents originated  in manor administration  it is possible to reconstruct the economic and the social life on the manor and its transformation in several centuries.
Zloženie riešiteľského kolektívu:
2014
Kohútová Mária, Prof. PhDr. CSc.
Lopatková Zuzana, Doc. PhDr. PhD.
Garek, Martin Mgr. PhD.
Hrubý Tomáš Mgr.
2015
Kohútová Mária, Prof. PhDr. CSc.
Lopatková Zuzana, Doc. PhDr. PhD.
Garek, Martin Mgr. PhD.
Lančarič Adrián Mgr.
Marek Miloš Mgr. Doc. PhD
2016
Kohútová Mária, Prof. PhDr. CSc.
Lopatková Zuzana, Doc. PhDr. PhD.
Garek, Martin Mgr. PhD.
Lančarič Adrián Mgr.
Marek Miloš Mgr. Doc. PhD