Skočiť na hlavný obsah

 

Na základe výsledkov hlasovania senátu fakulty (TU_269-2022) vyhlasujem voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FF TU v termíne 25., 26. a 27. apríla v čase od 8:30 hod. do 11:30 hod.

Ustanovujúce zasadnutie senátu fakulty je na druhý deň po skončení volieb 28. apríla o 14:00 hod v miestnosti 3P1.

PhDr. Peter Žitný, PhD., v.r.
predseda AS FF TU

Stiahni PDF