Skočiť na hlavný obsah

 

Na základe § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 10 ods. 2 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásil akademický senát FF TU v korešpondenčnom hlasovaní TU_332-2022 dňa 22. apríla 2022 voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na deň:

 

28. september 2022 o 14:00 hod.
v miestnosti 3P1, Hornopotočná 23, Trnava

 

Podľa čl. 10 ods. 3 a 4 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave má právo navrhovať najviac jedného kandidáta na funkciu dekana akademický senát fakulty, členovia akademického senátu fakulty a členovia akademickej obce fakulty.

 

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD. v. r.
predseda AS FF TU

Stiahni PDF