Skočiť na hlavný obsah

Na základe výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl konaných dňa 19.11.2021 boli na funkčné obdobie 2021 – 2024 za členov ŠRVŠ za Trnavskú univerzitu v Trnave zvolení:

Danyil Tsybulko
Timotej Birtus
Dominika Monika Koritková

Trnava, 19. novembra 2021

Dominika Kuchárová, v. r.
predsedníčka volebnej komisie

 

 

Študentskou časťou Akademického senátu TU bola dňa 10.11.2021 za členku ŠRVŠ zvolená:

Nicole Makóová

Trnava, 10. novembra 2021

doc. JUDr. Peter Varga, PhD., v. r.
predseda AS TU