Skočiť na hlavný obsah

 

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty TU
dovoľujeme si Vám oznámiť výsledky volieb do zamestnaneckej časti
Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
ktoré sa konali v dňoch 25. – 27. 4. 2022

 

Do zamestnaneckej časti AS FF TU boli zvolení:

1. doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD. (Katedra klasickej archeológie) 3 hlasy
2. Mgr. Martin Fero, PhD. (Katedra sociológie) 3 hlasy
3. Mgr. Katarína Ihringová, PhD. (Katedra dejín a teórie umenia) 1 hlas
4. Mgr. Katarína Karabová, PhD.  (Katedra klasických jazykov) 2 hlasy
5. PhDr. Pavol Krištof, PhD. (Katedra politológie) 2 hlasy
6. doc. Peter Labanc, PhD.  (Katedra histórie) 2 hlasy
7. Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. (Katedra histórie) 2 hlasy
8. Mgr. Michal Zvarík, PhD. (Katedra filozofie) 3 hlasy
9. doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.  (Katedra psychológie) 8 hlasov
10. PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD. (Katedra psychológie) 9 hlasov

 

Mgr. Michal Kohút, PhD., v.r.
predseda volebnej komisie

Stiahni PDF