Skočiť na hlavný obsah

Výsledky z prijímacieho konania:

Psychológia Bc. - denné štúdium

Psychológia Bc. - externé štúdium

Informácia o zápise na štúdium:

Zápis psychológia Bc. - denné štúdium

Zápis psychológia Bc. - externé štúdium

 

POZNÁMKA: Vážení uchádzači, pri spätnej kontrole výsledkov prijímacieho konania na odbor Psychológia bolo zistené, že neboli správne priradené body za priemer zo strednej školy. Z tohto dôvodu sa vedenie Filozofickej fakulty rozhodlo stiahnuť pôvodné výsledky z prijímacieho konania (zverejnené 23. 6. 2022). Na priložených linkoch sa nachádzajú už opravené výsledky.