Skočiť na hlavný obsah

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 21. 09. 2020 (od 8:00) - 22. 09. 2020 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 22. 09. 2020 (od 8:00) - 23. 09. 2020 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 23. 09. 2020 (od 8:00) - 24. 09. 2020 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 24. 09. 2020 (od 8:00) - 25. 09. 2020 (do 7:59)
(prístupné študentom)

2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál: https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais