Skočiť na hlavný obsah

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS
sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 15.02.2021 (od 8:00) - 16.02.2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 16.02.2021 (od 8:00) - 17.02.2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 17.02.2021 (od 8:00) - 18.02.2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 18.02.2021 (od 8:00) - 19.02.2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)

 

2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii
v systéme MAIS - verejný portál: https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.