Skočiť na hlavný obsah

1. Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Predzápis
Prípravy predmetov: 07. 06. 2021 (od 8:00) - 09. 06. 2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
Prihlasovanie sa na predmety: 09. 06. 2021 (od 8:00) - 14. 06. 2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)
Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 14. 06. 2021 (od 8:00) - 16. 06. 2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
Zverejnenie výsledkov predzápisu: 16. 06. 2021 (od 8:00) - 17. 06. 2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Zápis
Príprava predmetov: 17. 06. 2021 (od 8:00) - 21. 06. 2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
Prihlasovanie sa na predmety: 21. 06. 2021 (od 8:00) - 25. 06. 2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)
Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 25. 06. 2021 (od 8:00) - 29.06.2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)
Zverejnenie výsledkov: 29. 06. 2021 (od 8:00) - 30.06.2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)


2. Predzápis má informatívny charakter, v rámci ktorého sa zisťuje záujem študentov o PV a V predmety. Po ukončení predzápisu je nevyhnutné, aby si študent definitívne zvolil PV a V predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o predmety, na ktoré sa nezapísalo dostatočný počet študentov. Predzápisu a zápisu sa zúčastňujú len študijné programy, ktoré majú PV a V predmety.


3. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS - verejný portál:https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.