Skočiť na hlavný obsah

 

Po odhlasovaní všetkých prítomných členov AS FF TU  a spočítaní hlasovacích lístkov volebná komisia vyhlasuje výsledky voľby kandidáta dekana doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika.

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 15
Počet platných hlasovacích lístkov: 15
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Počet hlasov za: 15

 

Volebná komisia konštatuje, že voľby sú platné a AS FF TU schválil návrh na vymenovanie doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika do funkcie dekana FF TU rektorom TU.

 

V Trnave dňa 28.9. 2022

PhDr. Pavol Krištof, PhD.
(predseda volebnej komisie)

Mgr. Michal Zvarík, PhD.
(člen volebnej komisie)

Bc. Dominika Monika Koritková
(členka volebnej komisie)