Skočiť na hlavný obsah

Zoznam navrhnutých kandidátov na voľbu zástupcu študentov Trnavskej univerzity v Trnave do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021-2024

▪ Timotej BIRTUS, Filozofická fakulta

▪ Daniela HRUŠOVSKÁ, Právnická fakulta

▪ Dominika Monika KORITKOVÁ, Filozofická fakulta

▪ Miroslava KUDLOVÁ, Pedagogická fakulta

▪ Annamária MADUNICKÁ, Teologická fakulta

▪ Alexandra MARUNIAKOVÁ, Pedagogická fakulta

▪ Dominika MIKULOVÁ, Teologická fakulta

▪ Danyil TSYBULKO, Filozofická fakulta