Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry sociológie

2. ročník študentskej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Societas & Humanitas II

Dňa 18. novembra 2020 o 14: 00 hod. sa uskutoční druhý ročník študentskej interdisciplinárnej konferencie Societas & Humanitas II., na ktorej participuje Katedra politológie, psychológie a sociológie.
Konferencia sa bude konať online, vo virtuálnej miestnosti 3S3, v systéme Microsoft Teams.

Z konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Štátne bakalárske a magisterské skúšky - verejne prístupný link (utorok 9.6.2020)

Pre pripojenie k online štátnym skúškam, ktoré sa konajú v utorok 9.6. od 9:00, prosím kliknite sem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae4d9967757c849c7954b4aa2fda3a15f%40thread.tacv2/1591258749097?context=%7b%22Tid%22%3a%225c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c%22%2c%22Oid%22%3a%229bf99219-04f8-442a-b439-f009f9fe969d%22%7d

Štátne bakalárske a magisterské skúšky - verejne prístupný link (pondelok 8.6.2020)

Pre pripojenie k online štátnym skúškam, ktoré sa konajú 8.6 od 9:00, prosím kliknite sem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae4d9967757c849c7954b4aa2fda3a15f%40thread.tacv2/1591256827959?context=%7b%22Tid%22%3a%225c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c%22%2c%22Oid%22%3a%229bf99219-04f8-442a-b439-f009f9fe969d%22%7d

Pozvánka na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu študentov "Societas & Humanitas I."

Katedra psychológie, politológie a sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu študentov "Societas & Humanitas I." dňa 30. apríla 2019 od 14:00 hod. v 3P1 (na 3. poschodí) Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Leták
Program konferencie

Pozvánka na prednášku Jaroslavy Vydrovej

Srdečne vás pozývame na prednášku Jaroslavy Vydrovej, ktorá pracuje na Filozofickom ústave SAV a je šéfredaktorkou časopisu Ostium. Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční 12. 11. o 17:00 v miestnosti 411 na 4. poschodí FF TU v rámci pravidelných stretnutí ku grantu Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky).