Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry sociológie

Vedúci katedry:

PhDr. Peter Guráň, PhD. (poverený vedením katedry)

Tajomník katedry:

 


Interní zamestnanci:

Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Doc. Karin Liebhart, PhD.

PhDr. Peter Guráň, PhD.

 

Externí zamestnanci:

PhDr. Zora Bútorová, PhD.

Doc. Ivan Chorvát, CSc.

PhDr. Peter Guráň, PhD.

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

PhDr. Marián Balázs

doc. Ottó Csámpai, CSc.

PhDr. Andrej Kállay, PhD.

Mgr. Robert Klobucký, PhD.

JUDr. Mgr.Marián Kropaj, PhD.