Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Knižné novinky členov katedry

V nedávno minulom období uzrelo svetlo sveta niekoľko kníh, pod ktoré sa podpísali pedagógovia Katedry dejín a teórie umenia FF TU. Uvádzame niektoré z nich:

 

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD. ed.: Pamäť literárnej vedy - Gizela Gáfriková. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV. 12/2017.

Doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.: Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. Bratislava, SNG. 6/2017

Doc. Ing arch. Monika Mitášová, PhD., ed.: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. Bratislava, SNG. 6/2017. (jedným z autorom aj prof. PhDr. Marián Zervan, PhD.)

Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.: Oltár sv. Alžbety v Košiciach (The High Altar to St. Elizabeth in Košice). Košice, JES. 12/2016.

Mgr. Ingrid Halászová, PhD.ed.: Die Noblesse im Bild. Bratislava, VEDA, Peter Lang.11/2016.

Prof. PhDr. Marián Zervan, PhD. a Prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.: Postavy a príbehy svätcov strednej Európy. Ikonografia. Bratislava, VŠVU. 10/2016.