Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ponuka štipendií v Turecku pre rok 2017

Zdroj: 
Dekanát FF

Ponuka štipendií v Turecku pre rok 2017, ktorú zverejnilo Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave na svojej web. stránke (stiahni leták)